CO PAŃSTWU ZAOFERUJEMY

Usługi rachunkowe i księgowe

Księgowość

 • Księgi rachunkowe
 • Książki przychodów i rozchodów
 • Karty podatkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Zakładanie firmy sporządzanie biznesplanu
 • Pomoc w wyborze formy opodatkowania
 • Opinie i eksperty podatkowe
 • Sporządzanie polityki rachunkowej dla firm
 • Kompleksowe strategie podatkowe optymalizacja płatności
 • Sporządzanie wniosków kredytowych
 • Reprezentacja podatników i przedsiębiorców przed organami podatkowymi
 • Rejestracja firm w Urzędzie Skarbowym, GUS i ZUS
 • Przekształcanie działalności
 • Rejestracja Spółek prawa handlowego w KRS
 • Likwidacja działalności

Kadry i płace

 • Naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac
 • Przygotowywanie przelewów
 • Przygotowywanie wynagrodzeń
 • Deklaracje do ZUS
 • obsługa baz programu PŁATNIK
 • Pełna obsługa umów o pracę
 • obsługa umów cywilno-prawnych
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • Teczki osobowe
 • Dokumenty związane ze stosunkiem pracy
 • zmianami warunków zatrudnienia i innych
 • Rejestracja pracowników w ZUS
 • Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Pomoc w restrukturyzacji zatrudnienia wybór metody.

Wyprowadzenie zaległości

 • Wykonanie harmonogramu działań
 • Uzgodnienia terminu uzupełnienia zaległości
 • Wykonanie zaległych księgowań i ewidencji
 • Zaległe deklaracje podatkowe
 • Zaległe  sprawozdania

Kompleksowe doradztwo z zakresu

 • Zakładania firmy
 • Sporządzania biznesplanu
 • Wyborze formy opodatkowania
 • Opinii i ekspertyz podatkowych

Controlling

 • Analizy ekonomiczno-finansowe
 • Budżetowanie
 • Przepływy pieniężne - estymacje
 • Koszty jednostkowe produktu
 • Analiza kosztów stałych i zmiennych