Cennik

Poniższy cennik jest przykładowy i służy do wstępnego oszacowania kosztów obsługi księgowo - kadrowej.
Ceny usług są negocjowane i ustalane z Klientem indywidualnie w zależności od jego potrzeb i wymagań.
Przestawione poniżej ceny są cenami netto w PLN za miesiąc wykonywanej usługi.

           
Forma / Ilość dokumentów do 30 dokumentów księgowych od 31 do 50 dokumentów księgowych od 51 do 70 dokumentów księgowych od 71 do 100 dokumentów księgowych powyżej 100 dokumentów księgowych

KPiR / Ryczałt – nie będący płatnikiem VAT

90 140 170 230 wycena indywidualna

KPiR / Ryczałt + VAT

150 220 290 340 wycena indywidualna

Księgi handlowe       

500 600 800 950 wycena indywidualna
Obsługa kadrowo-płacowa
Pracownik – 25 zł netto / miesiąc
         

 

Cena usług dodatkowych    
Usługa księgowa JM Cena netto
Sporządzanie sprawozdania finansowego szt. wycena indywidualna
Sporządzenie bilansu  szt. 200 zł
Sporządzenie rachunku zysków i strat  szt. 100 zł
Składanie wniosków o niezaleganie do US lub ZUS szt. 30 zł + opłata skarbowa
Sporządzanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych szt. 10 zł
Sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu szt. 50 zł
Rejestracja firmy w ewidencji działalności gospodarczej szt. 50 zł
Rejestracja w ZUS szt. 50 zł
Rejestracja w Urzędzie Skarbowym szt. 50 zł
Rejestracja firmy w GUS szt. 150 zł
Rozliczenie delegacji krajowej szt. 10 zł
Rozliczenie delegacji zagranicznej szt. 20 zł
Rejestracja firmy w KRS – przygotowanie i złożenie wniosków szt. 500 zł + opłaty
Dokonanie zmian w KRS – przygotowanie i złożenie wniosków szt. 300 zł + opłaty
Uzyskanie odpisów z KRS szt. 60 zł + opłaty
Zaświadczenie o dochodach z US szt. 30 zł + opłaty
Sporządzenie korekty deklaracji z winy Klienta szt. 30 zł
Sporządzenie deklaracji bez księgowań szt. 30 zł
Deklaracje PCC, NIP szt. 20 zł
PIT roczny (PIT 36,36L, 37, 38, 28) wraz z załącznikami szt. 20 zł
Obsługa kontroli Urzędu godz. 100 zł
Weryfikacja ksiąg i rozliczeń podatkowych
za okres poprzedzający podjęcie współpracy
szt. wycena indywidualna
        
Usługi kadrowo-płacowe    
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu szt. 30 zł
Sporządzenie umowy o pracę szt. 60 zł
Sporządzenie świadectwa pracy szt. 60 zł
Sporządzenie załącznika do umowy o pracę  szt.   30 zł
Sporządzenie wypowiedzenia umowy o pracę  szt. 60 zł
Sporządzenie umowy zlecenia /o dzieło szt. 30 zł
Korekta listy płac z winy Klienta szt. wycena indywidualna